Informace o projektu

Příjemce AST trade s.r.o.  (IČ: 017 12 497)
Název projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců AST trade s.r.o.
Reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004313 
Doba realizace 01.03.2017 – 28.02.2019
Celkové ZV 955.092,- Kč (z toho 85 % dotace EU, 15 % spoluúčast)

Obsah

Předmětem projektu je zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců žadatele prostřednictvím realizace podnikového vzdělávání (tj. vzdělávacích aktivit) v těchto oblastech:

  • Obecné IT (celkem 480 osobohodin)
  • Měkké a manažerské dovednosti (celkem 384 osobohodin)
  • Jazykové vzdělávání (celkem 936 hodin)
  • Technické a jiné odborné vzdělávání (celkem 1349 osobohodin)

Vzdělávání bude realizováno formou otevřených i uzavřených kurzů průběžně po celou dobu realizace projektu. Realizací projektu získá kvalifikaci po ukončení svojí účasti alespoň 11 účastníků, z toho 2 ve věku nad 54 let.